COVID-19 の原因のコロナウィルスのゲノム配列を気軽に見たり、死亡因果関係を研究したりする | いるかナレッジ

COVID-19 の原因のコロナウィルスのゲノム配列を気軽に見たり、死亡因果関係を研究したりする


■死亡因果関係

■ゲノム
以前はGISAIDという会員制のデータベースでの公開でしたが、現在は誰でも見れる場所に一部は公開されるようになりました。

       1 agatctgttc tctaaacgaa ctttaaaatc tgtgtggctg tcactcggct gcatgcttag
       61 tgcactcacg cagtataatt aataactaat tactgtcgtt gacaggacac gagtaactcg
      121 tctatcttct gcaggctgct tacggtttcg tccgtgttgc agccgatcat cagcacatct
      181 aggttttgtc cgggtgtgac cgaaaggtaa gatggagagc cttgtccctg gtttcaacga
      241 gaaaacacac gtccaactta gtttgcctgt tttacaggtt cgcgacgtgc tcgtacgtgg
      301 ctttggagac tccgtggagg aggtcttatc agaggcacgt caacatctta aagatggcac
      361 ttgtggctta gtagaagttg aaaaaggcgt tttgcctcaa cttgaacagc cctatgtgtt
      421 catcaaacgt tcggatgctc gaactgcacc tcatggtcat gttatggttg agctggtagc
      481 agaactcgaa ggcattcagt acggtcgtag tggtgagaca cttggtgtcc ttgtccctca
      541 tgtgggcgaa ataccagtgg cttaccgcaa ggttcttctt cgtaagaacg gtaataaagg
      601 agctggtggc catagttacg gcgccgatct aaagtcattt gacttaggcg acgagcttgg
      661 cactgatcct tatgaagatt ttcaagaaaa ctggaacact aaacatagca gtggtgttac
      721 ccgtgaactc atgcgtgagc ttaacggagg ggcatacact cgctatgtcg ataacaactt
      781 ctgtggccct gatggctacc ctcttgagtg cattaaagac cttctagcac gtgctggtaa
      841 agcttcatgc actttgtccg aacaactgga ctttattgac actaagaggg gtgtatactg
      901 ctgccgtgaa catgagcatg aaattgcttg gtacacggaa cgttctgaaa agagctatga
      961 attgcagaca ccttttgaaa ttaaattggc aaagaaattt gacaccttca atggggaatg
     1021 tccaaatttt gtatttccct taaattccat aatcaagact attcaaccaa gggttgaaaa
     1081 gaaaaagctt gatggcttta tgggtagaat tcgatctgtc tatccagttg cgtcaccaaa
     1141 tgaatgcaac caaatgtgcc tttcaactct catgaagtgt gatcattgtg gtgaaacttc
     1201 atggcagacg ggcgattttg ttaaagccac ttgcgaattt tgtggcactg agaatttgac
     1261 taaagaaggt gccactactt gtggttactt accccaaaat gctgttgtta aaatttattg
     1321 tccagcatgt cacaattcag aagtaggacc tgagcatagt cttgccgaat accataatga
     1381 atctggcttg aaaaccattc ttcgtaaggg tggtcgcact attgcctttg gaggctgtgt
     1441 gttctcttat gttggttgcc ataacaagtg tgcctattgg gttccacgtg ctagcgctaa
     1501 cataggttgt aaccatacag gtgttgttgg agaaggttcc gaaggtctta atgacaacct
     1561 tcttgaaata ctccaaaaag agaaagtcaa catcaatatt gttggtgact ttaaacttaa
     1621 tgaagagatc gccattattt tggcatcttt ttctgcttcc acaagtgctt ttgtggaaac
     1681 tgtgaaaggt ttggattata aagcattcaa acaaattgtt gaatcctgtg gtaattttaa
     1741 agttacaaaa ggaaaagcta aaaaaggtgc ctggaatatt ggtgaacaga aatcaatact
     1801 gagtcctctt tatgcatttg catcagaggc tgctcgtgtt gtacgatcaa ttttctcccg
     1861 cactcttgaa actgctcaaa attctgtgcg tgttttacag aaggccgcta taacaatact
     1921 agatggaatt tcacagtatt cactgagact cattgatgct atgatgttca catctgattt
     1981 ggctactaac aatctagttg taatggccta cattacaggt ggtgttgttc agttgacttc
     2041 gcagtggcta actaacatct ttggcactgt ttatgaaaaa ctcaaacccg tccttgattg
     2101 gcttgaagag aagtttaagg aaggtgtaga gtttcttaga gacggttggg aaattgttaa
     2161 atttatctca acctgtgctt gtgaaattgt cggtggacaa attgtcacct gtgcaaagga
     2221 aattaaggag agtgttcaga cattctttaa gcttgtaaat aaatttttgg ctttgtgtgc
     2281 tgactctatc attattggtg gagctaaact taaagccttg aatttaggtg aaacatttgt
     2341 cacgcactca aagggattgt acagaaagtg tgttaaatcc agagaagaaa ctggcctact
     2401 catgcctcta aaagccccaa aagaaattat cttcttagag ggagaaacac ttcccacaga
     2461 agtgttaaca gaggaagttg tcttgaaaac tggtgattta caaccattag aacaacctac
     2521 tagtgaagct gttgaagctc cattggttgg tacaccagtt tgtattaacg ggcttatgtt
     2581 gctcgaaatc aaagacacag aaaagtactg tgcccttgca cctaatatga tggtaacaaa
     2641 caataccttc acactcaaag gcggtgcacc aacaaaggtt acttttggtg atgacactgt
     2701 gatagaagtg caaggttaca agagtgtgaa tatcactttt gaacttgatg aaaggattga
     2761 taaagtactt aatgagaagt gctctgccta tacagttgaa ctcggtacag aagtaaatga
     2821 gttcgcctgt gttgtggcag atgctgtcat aaaaactttg caaccagtat ctgaattact
     2881 tacaccactg ggcattgatt tagatgagtg gagtatggct acatactact tatttgatga
     2941 gtctggtgag tttaaattgg cttcacatat gtattgttct ttttaccctc cagatgagga
     3001 tgaagaagaa ggtgattgtg aagaagaaga gtttgagcca tcaactcaat atgagtatgg
     3061 tactgaagat gattaccaag gtaaaccttt ggaatttggt gccacttctg ctgctcttca
     3121 acctgaagaa gagcaagaag aagattggtt agatgatgat agtcaacaaa ctgttggtca
     3181 acaagacggc agtgaggaca atcagacaac tactattcaa acaattgttg aggttcaacc
     3241 tcaattagag atggaactta caccagttgt tcagactatt gaagtgaata gttttagtgg
     3301 ttatttaaaa cttactgaca atgtatacat taaaaatgca gacattgtgg aagaagctaa
     3361 aaaggtaaaa ccaacagtgg ttgttaatgc agccaatgtt taccttaaac atggaggagg
     3421 tgttgcagga gccttaaata aggctactaa caatgccatg caagttgaat ctgatgatta
     3481 catagctact aatggaccac ttaaagtggg tggtagttgt gttttaagcg gacacaatct
     3541 tgctaaacac tgtcttcatg ttgtcggccc aaatgttaac aaaggtgaag acattcaact
     3601 tcttaagagt gcttatgaaa attttaatca gcacgaagtt ctacttgcac cattattatc
     3661 agctggtatt tttggtgctg accctataca ttctttaaga gtttgtgtag atactgttcg
     3721 cacaaatgtc tacttagctg tctttgataa aaatctctat gacaaacttg tttcaagctt
     3781 tttggaaatg aagagtgaaa agcaagttga acaaaagatc gctgagattc ctaaagagga
     3841 agttaagcca tttataactg aaagtaaacc ttcagttgaa cagagaaaac aagatgataa
     3901 gaaaatcaaa gcttgtgttg aagaagttac aacaactctg gaagaaacta agttcctcac
     3961 agaaaacttg ttactttata ttgacattaa tggcaatctt catccagatt ctgccactct
     4021 tgttagtgac attgacatca ctttcttaaa gaaagatgct ccatatatag tgggtgatgt
     4081 tgttcaagag ggtgttttaa ctgctgtggt tatacctact aaaaaggctg gtggcactac
     4141 tgaaatgcta gcgaaagctt tgagaaaagt gccaacagac aattatataa ccacttaccc
     4201 gggtcagggt ttaaatggtt acactgtaga ggaggcaaag acagtgctta aaaagtgtaa
     4261 aagtgccttt tacattctac catctattat ctctaatgag aagcaagaaa ttcttggaac
     4321 tgtttcttgg aatttgcgag aaatgcttgc acatgcagaa gaaacacgca aattaatgcc
     4381 tgtctgtgtg gaaactaaag ccatagtttc aactatacag cgtaaatata agggtattaa
     4441 aatacaagag ggtgtggttg attatggtgc tagattttac ttttacacca gtaaaacaac
     4501 tgtagcgtca cttatcaaca cacttaacga tctaaatgaa actcttgtta caatgccact
     4561 tggctatgta acacatggct taaatttgga agaagctgct cggtatatga gatctctcaa
     4621 agtgccagct acagtttctg tttcttcacc tgatgctgtt acagcgtata atggttatct
     4681 tacttcttct tctaaaacac ctgaagaaca ttttattgaa accatctcac ttgctggttc
     4741 ctataaagat tggtcctatt ctggacaatc tacacaacta ggtatagaat ttcttaagag
     4801 aggtgataaa agtgtatatt acactagtaa tcctaccaca ttccacctag atggtgaagt
     4861 tatcaccttt gacaatctta agacacttct ttctttgaga gaagtgagga ctattaaggt
     4921 gtttacaaca gtagacaaca ttaacctcca cacgcaagtt gtggacatgt caatgacata
     4981 tggacaacag tttggtccaa cttatttgga tggagctgat gttactaaaa taaaacctca
     5041 taattcacat gaaggtaaaa cattttatgt tttacctaat gatgacactc tacgtgttga
     5101 ggcttttgag tactaccaca caactgatcc tagttttctg ggtaggtaca tgtcagcatt
     5161 aaatcacact aaaaagtgga aatacccaca agttaatggt ttaacttcta ttaaatgggc
     5221 agataacaac tgttatcttg ccactgcatt gttaacactc caacaaatag agttgaagtt
     5281 taatccacct gctctacaag atgcttatta cagagcaagg gctggtgaag ctgctaactt
     5341 ttgtgcactt atcttagcct actgtaataa gacagtaggt gagttaggtg atgttagaga
     5401 aacaatgagt tacttgtttc aacatgccaa tttagattct tgcaaaagag tcttgaacgt
     5461 ggtgtgtaaa acttgtggac aacagcagac aacccttaag ggtgtagaag ctgttatgta
     5521 catgggcaca ctttcttatg aacaatttaa gaaaggtgtt cagatacctt gtacgtgtgg
     5581 taaacaagct acaaaatatc tagtacaaca ggagtcacct tttgttatga tgtcagcacc
     5641 acctgctcag tatgaactta agcatggtac atttacttgt gctagtgagt acactggtaa
     5701 ttaccagtgt ggtcactata aacatataac ttctaaagaa actttgtatt gcatagacgg
     5761 tgctttactt acaaagtcct cagaatacaa aggtcctatt acggatgttt tctacaaaga
     5821 aaacagttac acaacaacca taaaaccagt tacttataaa ttggatggtg ttgtttgtac
     5881 agaaattgac cctaagttgg acaattatta taagaaagac aattcttatt tcacagagca
     5941 accaattgat cttgtaccaa accaaccata tccaaacgca agcttcgata attttaagtt
     6001 tgtatgtgat aatatcaaat ttgctgatga tttaaaccag ttaactggtt ataagaaacc
     6061 tgcttcaaga gagcttaaag ttacattttt ccctgactta aatggtgatg tggtggctat
     6121 tgattataaa cactacacac cctcttttaa gaaaggagct aaattgttac ataaacctat
     6181 tgtttggcat gttaacaatg caactaataa agccacgtat aaaccaaata cctggtgtat
     6241 acgttgtctt tggagcacaa aaccagttga aacatcaaat tcgtttgatg tactgaagtc
     6301 agaggacgcg cagggaatgg ataatcttgc ctgcgaagat ctaaaaccag tctctgaaga
     6361 agtagtggaa aatcctacca tacagaaaga cgttcttgag tgtaatgtga aaactaccga
     6421 agttgtagga gacattatac ttaaaccagc aaataatagt ttaaaaatta cagaagaggt
     6481 tggccacaca gatctaatgg ctgcttatgt agacaattct agtcttacta ttaagaaacc
     6541 taatgaatta tctagagtat taggtttgaa aacccttgct actcatggtt tagctgctgt
     6601 taatagtgtc ccttgggata ctatagctaa ttatgctaag ccttttctta acaaagttgt
     6661 tagtacaact actaacatag ttacacggtg tttaaaccgt gtttgtacta attatatgcc
     6721 ttatttcttt actttattgc tacaattgtg tacttttact agaagtacaa attctagaat
     6781 taaagcatct atgccgacta ctatagcaaa gaatactgtt aagagtgtcg gtaaattttg
     6841 tctagaggct tcatttaatt atttgaagtc acctaatttt tctaaactga taaatattat
     6901 aatttggttt ttactattaa gtgtttgcct aggttcttta atctactcaa ccgctgcttt
     6961 aggtgtttta atgtctaatt taggcatgcc ttcttactgt actggttaca gagaaggcta
     7021 tttgaactct actaatgtca ctattgcaac ctactgtact ggttctatac cttgtagtgt
     7081 ttgtcttagt ggtttagatt ctttagacac ctatccttct ttagaaacta tacaaattac
     7141 catttcatct tttaaatggg atttaactgc ttttggctta gttgcagagt ggtttttggc
     7201 atatattctt ttcactaggt ttttctatgt acttggattg gctgcaatca tgcaattgtt
     7261 tttcagctat tttgcagtac attttattag taattcttgg cttatgtggt taataattaa
     7321 tcttgtacaa atggccccga tttcagctat ggttagaatg tacatcttct ttgcatcatt
     7381 ttattatgta tggaaaagtt atgtgcatgt tgtagacggt tgtaattcat caacttgtat
     7441 gatgtgttac aaacgtaata gagcaacaag agtcgaatgt acaactattg ttaatggtgt
     7501 tagaaggtcc ttttatgtct atgctaatgg aggtaaaggc ttttgcaaac tacacaattg
     7561 gaattgtgtt aattgtgata cattctgtgc tggtagtaca tttattagtg atgaagttgc
     7621 gagagacttg tcactacagt ttaaaagacc aataaatcct actgaccagt cttcttacat
     7681 cgttgatagt gttacagtga agaatggttc catccatctt tactttgata aagctggtca
     7741 aaagacttat gaaagacatt ctctctctca ttttgttaac ttagacaacc tgagagctaa
     7801 taacactaaa ggttcattgc ctattaatgt tatagttttt gatggtaaat caaaatgtga
     7861 agaatcatct gcaaaatcag cgtctgttta ctacagtcag cttatgtgtc aacctatact
     7921 gttactagat caggcattag tgtctgatgt tggtgatagt gcggaagttg cagttaaaat
     7981 gtttgatgct tacgttaata cgttttcatc aacttttaac gtaccaatgg aaaaactcaa
     8041 aacactagtt gcaactgcag aagctgaact tgcaaagaat gtgtccttag acaatgtctt
     8101 atctactttt atttcagcag ctcggcaagg gtttgttgat tcagatgtag aaactaaaga
     8161 tgttgttgaa tgtcttaaat tgtcacatca atctgacata gaagttactg gcgatagttg
     8221 taataactat atgctcacct ataacaaagt tgaaaacatg acaccccgtg accttggtgc
     8281 ttgtattgac tgtagtgcgc gtcatattaa tgcgcaggta gcaaaaagtc acaacattgc
     8341 tttgatatgg aacgttaaag atttcatgtc attgtctgaa caactacgaa aacaaatacg
     8401 tagtgctgct aaaaagaata acttaccttt taagttgaca tgtgcaacta ctagacaagt
     8461 tgttaatgtt gtaacaacaa agatagcact taagggtggt aaaattgtta ataattggtt
     8521 gaagcagtta attaaagtta cacttgtgtt cctttttgtt gctgctattt tctatttaat
     8581 aacacctgtt catgtcatgt ctaaacatac tgacttttca agtgaaatca taggatacaa
     8641 ggctattgat ggtggtgtca ctcgtgacat agcatctaca gatacttgtt ttgctaacaa
     8701 acatgctgat tttgacacat ggtttagcca gcgtggtggt agttatacta atgacaaagc
     8761 ttgcccattg attgctgcag tcataacaag agaagtgggt tttgtcgtgc ctggtttgcc
     8821 tggcacgata ttacgcacaa ctaatggtga ctttttgcat ttcttaccta gagtttttag
     8881 tgcagttggt aacatctgtt acacaccatc aaaacttata gagtacactg actttgcaac
     8941 atcagcttgt gttttggctg ctgaatgtac aatttttaaa gatgcttctg gtaagccagt
     9001 accatattgt tatgatacca atgtactaga aggttctgtt gcttatgaaa gtttacgccc
     9061 tgacacacgt tatgtgctca tggatggctc tattattcaa tttcctaaca cctaccttga
     9121 aggttctgtt agagtggtaa caacttttga ttctgagtac tgtaggcacg gcacttgtga
     9181 aagatcagaa gctggtgttt gtgtatctac tagtggtaga tgggtactta acaatgatta
     9241 ttacagatct ttaccaggag ttttctgtgg tgtagatgct gtaaatttac ttactaatat
     9301 gtttacacca ctaattcaac ctattggtgc tttggacata tcagcatcta tagtagctgg
     9361 tggtattgta gctatcgtag taacatgcct tgcctactat tttatgaggt ttagaagagc
     9421 ttttggtgaa tacagtcatg tagttgcctt taatacttta ctattcctta tgtcattcac
     9481 tgtactctgt ttaacaccag tttactcatt cttacctggt gtttattctg ttatttactt
     9541 gtacttgaca ttttatctta ctaatgatgt ttctttttta gcacatattc agtggatggt
     9601 tatgttcaca cctttagtac ctttctggat aacaattgct tatatcattt gtatttccac
     9661 aaagcatttc tattggttct ttagtaatta cctaaagaga cgtgtagtct ttaatggtgt
     9721 ttcctttagt acttttgaag aagctgcgct gtgcaccttt ttgttaaata aagaaatgta
     9781 tctaaagttg cgtagtgatg tgctattacc tcttacgcaa tataatagat acttagctct
     9841 ttataataag tacaagtatt ttagtggagc aatggataca actagctaca gagaagctgc
     9901 ttgttgtcat ctcgcaaagg ctctcaatga cttcagtaac tcaggttctg atgttcttta
     9961 ccaaccacca caaacctcta tcacctcagc tgttttgcag agtggtttta gaaaaatggc
    10021 attcccatct ggtaaagttg agggttgtat ggtacaagta acttgtggta caactacact
    10081 taacggtctt tggcttgatg acgtagttta ctgtccaaga catgtgatct gcacctctga
    10141 agacatgctt aaccctaatt atgaagattt actcattcgt aagtctaatc ataatttctt
    10201 ggtacaggct ggtaatgttc aactcagggt tattggacat tctatgcaaa attgtgtact
    10261 taagcttaag gttgatacag ccaatcctaa gacacctaag tataagtttg ttcgcattca
    10321 accaggacag actttttcag tgttagcttg ttacaatggt tcaccatctg gtgtttacca
    10381 atgtgctatg aggcccaatt tcactattaa gggttcattc cttaatggtt catgtggtag
    10441 tgttggtttt aacatagatt atgactgtgt ctctttttgt tacatgcacc atatggaatt
    10501 accaactgga gttcatgctg gcacagactt agaaggtaac ttttatggac cttttgttga
    10561 caggcaaaca gcacaagcag ctggtacgga cacaactatt acagttaatg ttttagcttg
    10621 gttgtacgct gctgttataa atggagacag gtggtttctc aatcgattta ccacaactct
    10681 taatgacttt aaccttgtgg ctatgaagta caattatgaa cctctaacac aagaccatgt
    10741 tgacatacta ggacctcttt ctgctcaaac tggaattgcc gttttagata tgtgtgcttc
    10801 attaaaagaa ttactgcaaa atggtatgaa tggacgtacc atattgggta gtgctttatt
    10861 agaagatgaa tttacacctt ttgatgttgt tagacaatgc tcaggtgtta ctttccaaag
    10921 tgcagtgaaa agaacaatca agggtacaca ccactggttg ttactcacaa ttttgacttc
    10981 acttttagtt ttagtccaga gtactcaatg gtctttgttc ttttttttgt atgaaaatgc
    11041 ctttttacct tttgctatgg gtattattgc tatgtctgct tttgcaatga tgtttgtcaa
    11101 acataagcat gcatttctct gtttgttttt gttaccttct cttgccactg tagcttattt
    11161 taatatggtc tatatgcctg ctagttgggt gatgcgtatt atgacatggt tggatatggt
    11221 tgatactagt ttgtctggtt ttaagctaaa agactgtgtt atgtatgcat cagctgtagt
    11281 gttactaatc cttatgacag caagaactgt gtatgatgat ggtgctagga gagtgtggac
    11341 acttatgaat gtcttgacac tcgtttataa agtttattat ggtaatgctt tagatcaagc
    11401 catttccatg tgggctctta taatctctgt tacttctaac tactcaggtg tagttacaac
    11461 tgtcatgttt ttggccagag gtattgtttt tatgtgtgtt gagtattgcc ctattttctt
    11521 cataactggt aatacacttc agtgtataat gctagtttat tgtttcttag gctatttttg
    11581 tacttgttac tttggcctct tttgtttact caaccgctac tttagactga ctcttggtgt
    11641 ttatgattac ttagtttcta cacaggagtt tagatatatg aattcacagg gactactccc
    11701 acccaagaat agcatagatg ccttcaaact caacattaaa ttgttgggtg ttggtggcaa
    11761 accttgtatc aaagtagcca ctgtacagtc taaaatgtca gatgtaaagt gcacatcagt
    11821 agtcttactc tcagttttgc aacaactcag agtagaatca tcatctaaat tgtgggctca
    11881 atgtgtccag ttacacaatg acattctctt agctaaagat actactgaag cctttgaaaa
    11941 aatggtttca ctactttctg ttttgctttc catgcagggt gctgtagaca taaacaagct
    12001 ttgtgaagaa atgctggaca acagggcaac cttacaagct atagcctcag agtttagttc
    12061 ccttccatca tatgcagctt ttgctactgc tcaagaagct tatgagcagg ctgttgctaa
    12121 tggtgattct gaagttgttc ttaaaaagtt gaagaagtct ttgaatgtgg ctaaatctga
    12181 atttgaccgt gatgcagcca tgcaacgtaa gttggaaaag atggctgatc aagctatgac
    12241 ccaaatgtat aaacaggcta gatctgagga caagagggca aaagttacta gtgctatgca
    12301 gacaatgctt ttcactatgc ttagaaagtt ggataatgat gcactcaaca acattatcaa
    12361 caatgcaaga gatggttgtg ttcccttgaa cataatacct cttacaacag cagccaaact
    12421 aatggttgtc ataccagact ataacacata taaaaatacg tgtgatggta caacatttac
    12481 ttatgcatca gcattgtggg aaatccaaca ggttgtagat gcagatagta aaattgttca
    12541 acttagtgaa attagtatgg acaattcacc taatttagca tggcctctta ttgtaacagc
    12601 tttaagggcc aattctgctg tcaaattaca gaataatgag cttagtcctg ttgcactacg
    12661 acagatgtct tgtgctgccg gtactacaca aactgcttgc actgatgaca atgcgttagc
    12721 ttactacaac acaacaaagg gaggtaggtt tgtacttgca ctgttatccg atttacagga
    12781 tttgaaatgg gctagattcc ctaagagtga tggaactggt actatctata cagaactgga
    12841 accaccttgt aggtttgtta cagacacacc taaaggtcct aaagtgaagt atttatactt
    12901 tattaaagga ttaaacaacc taaatagagg tatggtactt ggtagtttag ctgccacagt
    12961 acgtctacaa gctggtaatg caacagaagt gcctgccaat tcaactgtat tatctttctg
    13021 tgcttttgct gtagatgctg ctaaagctta caaagattat ctagctagtg ggggacaacc
    13081 aatcactaat tgtgttaaga tgttgtgtac acacactggt actggtcagg caataacagt
    13141 tacaccggaa gccaatatgg atcaagaatc ctttggtggt gcatcgtgtt gtctgtactg
    13201 ccgttgccac atagatcatc caaatcctaa aggattttgt gacttaaaag gtaagtatgt
    13261 acaaatacct acaacttgtg ctaatgaccc tgtgggtttt acacttaaaa acacagtctg
    13321 taccgtctgc ggtatgtgga aaggttatgg ctgtagttgt gatcaactcc gcgaacccat
    13381 gcttcagtca gctgatgcac aatcgttttt aaacgggttt gcggtgtaag tgcagcccgt
    13441 cttacaccgt gcggcacagg cactagtact gatgtcgtat acagggcttt tgacatctac
    13501 aatgataaag tagctggttt tgctaaattc ctaaaaacta attgttgtcg cttccaagaa
    13561 aaggacgaag atgacaattt aattgattct tactttgtag ttaagagaca cactttctct
    13621 aactaccaac atgaagaaac aatttataat ttacttaagg attgtccagc tgttgctaaa
    13681 catgacttct ttaagtttag aatagacggt gacatggtac cacatatatc acgtcaacgt
    13741 cttactaaat acacaatggc agacctcgtc tatgctttaa ggcattttga tgaaggtaat
    13801 tgtgacacat taaaagaaat acttgtcaca tacaattgtt gtgatgatga ttatttcaat
    13861 aaaaaggact ggtatgattt tgtagaaaac ccagatatat tacgcgtata cgccaactta
    13921 ggtgaacgtg tacgccaagc tttgttaaaa acagtacaat tctgtgatgc catgcgaaat
    13981 gctggtattg ttggtgtact gacattagat aatcaagatc tcaatggtaa ctggtatgat
    14041 ttcggtgatt tcatacaaac cacgccaggt agtggagttc ctgttgtaga ttcttattat
    14101 tcattgttaa tgcctatatt aaccttgacc agggctttaa ctgcagagtc acatgttgac
    14161 actgacttaa caaagcctta cattaagtgg gatttgttaa aatatgactt cacggaagag
    14221 aggttaaaac tctttgaccg ttattttaaa tattgggatc agacatacca cccaaattgt
    14281 gttaactgtt tggatgacag atgcattctg cattgtgcaa actttaatgt tttattctct
    14341 acagtgttcc cacttacaag ttttggacca ctagtgagaa aaatatttgt tgatggtgtt
    14401 ccatttgtag tttcaactgg ataccacttc agagagctag gtgttgtaca taatcaggat
    14461 gtaaacttac atagctctag acttagtttt aaggaattac ttgtgtatgc tgctgaccct
    14521 gctatgcacg ctgcttctgg taatctatta ctagataaac gcactacgtg cttttcagta
    14581 gctgcactta ctaacaatgt tgcttttcaa actgtcaaac ccggtaattt taacaaagac
    14641 ttctatgact ttgctgtgtc taagggtttc tttaaggaag gaagttctgt tgaattaaaa
    14701 cacttcttct ttgctcagga tggtaatgct gctatcagcg attatgacta ctatcgttat
    14761 aatctaccaa caatgtgtga tatcagacaa ctactatttg tagttgaagt tgttgataag
    14821 tactttgatt gttacgatgg tggctgtatt aatgctaacc aagtcatcgt caacaaccta
    14881 gacaaatcag ctggttttcc atttaataaa tggggtaagg ctagacttta ttatgattca
    14941 atgagttatg aggatcaaga tgcacttttc gcatatacaa aacgtaatgt catccctact
    15001 ataactcaaa tgaatcttaa gtatgccatt agtgcaaaga atagagctcg caccgtagct
    15061 ggtgtctcta tctgtagtac tatgaccaat agacagtttc atcaaaaatt attgaaatca
    15121 atagccgcca ctagaggagc tactgtagta attggaacaa gcaaattcta tggtggttgg
    15181 cacaacatgt taaaaactgt ttatagtgat gtagaaaacc ctcaccttat gggttgggat
    15241 tatcctaaat gtgatagagc catgcctaac atgcttagaa ttatggcctc acttgttctt
    15301 gctcgcaaac atacaacgtg ttgtagcttg tcacaccgtt tctatagatt agctaatgag
    15361 tgtgctcaag tattgagtga aatggtcatg tgtggcggtt cactatatgt taaaccaggt
    15421 ggaacctcat caggagatgc cacaactgct tatgctaata gtgtttttaa catttgtcaa
    15481 gctgtcacgg ccaatgttaa tgcactttta tctactgatg gtaacaaaat tgccgataag
    15541 tatgtccgca atttacaaca cagactttat gagtgtctct atagaaatag agatgttgac
    15601 acagactttg tgaatgagtt ttacgcatat ttgcgtaaac atttctcaat gatgatactc
    15661 tctgacgatg ctgttgtgtg tttcaatagc acttatgcat ctcaaggtct agtggctagc
    15721 ataaagaact ttaagtcagt tctttattat caaaacaatg tttttatgtc tgaagcaaaa
    15781 tgttggactg agactgacct tactaaagga cctcatgaat tttgctctca acatacaatg
    15841 ctagttaaac agggtgatga ttatgtgtac cttccttacc cagatccatc aagaatccta
    15901 ggggccggct gttttgtaga tgatatcgta aaaacagatg gtacacttat gattgaacgg
    15961 ttcgtgtctt tagctataga tgcttaccca cttactaaac atcctaatca ggagtatgct
    16021 gatgtctttc atttgtactt acaatacata agaaagctac atgatgagtt aacaggacac
    16081 atgttagaca tgtattctgt tatgcttact aatgataaca cttcaaggta ttgggaacct
    16141 gagttttatg aggctatgta cacaccgcat acagtcttac aggctgttgg ggcttgtgtt
    16201 ctttgcaatt cacagacttc attaagatgt ggtgcttgca tacgtagacc attcttatgt
    16261 tgtaaatgct gttacgacca tgtcatatca acatcacata aattagtctt gtctgttaat
    16321 ccgtatgttt gcaatgctcc aggttgtgat gtcacagatg tgactcaact ttacttagga
    16381 ggtatgagct attattgtaa atcacataaa ccacccatta gttttccatt gtgtgctaat
    16441 ggacaagttt ttggtttata taaaaataca tgtgttggta gcgataatgt tactgacttt
    16501 aatgcaattg caacatgtga ctggacaaat gctggtgatt acattttagc taacacctgt
    16561 actgaaagac tcaagctttt tgcagcagaa acgctcaaag ctactgagga gacatttaaa
    16621 ctgtcttatg gtattgctac tgtacgtgaa gtgctgtctg acagagaatt acatctttca
    16681 tgggaagttg gtaaacctag accaccactt aaccgaaatt atgtctttac tggttatcgt
    16741 gtaactaaaa acagtaaagt acaaatagga gagtacacct ttgaaaaagg tgactatggt
    16801 gatgctgttg tttaccgagg tacaacaact tacaaattaa atgttggtga ttattttgtg
    16861 ctgacatcac atacagtaat gccattaagt gcacctacac tagtgccaca agagcactat
    16921 gttagaatta ctggcttata cccaacactc aatatctcag atgagttttc tagcaatgtt
    16981 gcaaattatc aaaaggttgg tatgcaaaag tattctacac tccagggacc acctggtact
    17041 ggtaagagtc attttgctat tggcctagct ctctactacc cttctgctcg catagtgtat
    17101 acagcttgct ctcatgccgc tgttgatgca ctatgtgaga aggcattaaa atatttgcct
    17161 atagataaat gtagtagaat tatacctgca cgtgctcgtg tagagtgttt tgataaattc
    17221 aaagtgaatt caacattaga acagtatgtc ttttgtactg taaatgcatt gcctgagacg
    17281 acagcagata tagttgtctt tgatgaaatt tcaatggcca caaattatga tttgagtgtt
    17341 gtcaatgcca gattacgtgc taagcactat gtgtacattg gcgaccctgc tcaattacct
    17401 gcaccacgca cattgctaac taagggcaca ctagaaccag aatatttcaa ttcagtgtgt
    17461 agacttatga aaactatagg tccagacatg ttcctcggaa cttgtcggcg ttgtcctgct
    17521 gaaattgttg acactgtgag tgctttggtt tatgataata agcttaaagc acataaagac
    17581 aaatcagctc aatgctttaa aatgttttat aagggtgtta tcacgcatga tgtttcatct
    17641 gcaattaaca ggccacaaat aggcgtggta agagaattcc ttacacgtaa ccctgcttgg
    17701 agaaaagctg tctttatttc accttataat tcacagaatg ctgtagcctc aaagattttg
    17761 ggactaccaa ctcaaactgt tgattcatca cagggctcag aatatgacta tgtcatattc
    17821 actcaaacca ctgaaacagc tcactcttgt aatgtaaaca gatttaatgt tgctattacc
    17881 agagcaaaag taggcatact ttgcataatg tctgatagag acctttatga caagttgcaa
    17941 tttacaagtc ttgaaattcc acgtaggaat gtggcaactt tacaagctga aaatgtaaca
    18001 ggactcttta aagattgtag taaggtaatc actgggttac atcctacaca ggcacctaca
    18061 cacctcagtg ttgacactaa attcaaaact gaaggtttat gtgttgacat acctggcata
    18121 cctaaggaca tgacctatag aagactcatc tctatgatgg gttttaaaat gaattatcaa
    18181 gttaatggtt accctaacat gtttatcacc cgcgaagaag ctataagaca tgtacgtgca
    18241 tggattggct tcgatgtcga ggggtgtcat gctactagag aagctgttgg taccaattta
    18301 cctttacagc taggtttttc tacaggtgtt aacctagttg ctgtacctac aggttatgtt
    18361 gatacaccta ataatacaga tttttccaga gttagtgcta aaccaccgcc tggagatcaa
    18421 tttaaacacc tcataccact tatgtacaaa ggacttcctt ggaatgtagt gcgtataaag
    18481 attgtacaaa tgttaagtga cacacttaaa aatctctctg acagagtcgt atttgtctta
    18541 tgggcacatg gctttgagtt gacatctatg aagtattttg tgaaaatagg acctgagcgc
    18601 acctgttgtc tatgtgatag acgtgccaca tgcttttcca ctgcttcaga cacttatgcc
    18661 tgttggcatc attctattgg atttgattac gtctataatc cgtttatgat tgatgttcaa
    18721 caatggggtt ttacaggtaa cctacaaagc aaccatgatc tgtattgtca agtccatggt
    18781 aatgcacatg tagctagttg tgatgcaatc atgactaggt gtctagctgt ccacgagtgc
    18841 tttgttaagc gtgttgactg gactattgaa tatcctataa ttggtgatga actgaagatt
    18901 aatgcggctt gtagaaaggt tcaacacatg gttgttaaag ctgcattatt agcagacaaa
    18961 ttcccagttc ttcacgacat tggtaaccct aaagctatta agtgtgtacc tcaagctgat
    19021 gtagaatgga agttctatga tgcacagcct tgtagtgaca aagcttataa aatagaagaa
    19081 ttattctatt cttatgccac acattctgac aaattcacag atggtgtatg cctattttgg
    19141 aattgcaatg tcgatagata tcctgctaat tccattgttt gtagatttga cactagagtg
    19201 ctatctaacc ttaacttgcc tggttgtgat ggtggcagtt tgtatgtaaa taaacatgca
    19261 ttccacacac cagcttttga taaaagtgct tttgttaatt taaaacaatt accatttttc
    19321 tattactctg acagtccatg tgagtctcat ggaaaacaag tagtgtcaga tatagattat
    19381 gtaccactaa agtctgctac gtgtataaca cgttgcaatt taggtggtgc tgtctgtaga
    19441 catcatgcta atgagtacag attgtatctc gatgcttata acatgatgat ctcagctggc
    19501 tttagcttgt gggtttacaa acaatttgat acttataacc tctggaacac ttttacaaga
    19561 cttcagagtt tagaaaatgt ggcttttaat gttgtaaata agggacactt tgatggacaa
    19621 cagggtgaag taccagtttc tatcattaat aacactgttt acacaaaagt tgatggtgtt
    19681 gatgtagaat tgtttgaaaa taaaacaaca ttacctgtta atgtagcatt tgagctttgg
    19741 gctaagcgca acattaaacc agtaccagag gtgaaaatac tcaataattt gggtgtggac
    19801 attgctgcta atactgtgat ctgggactac aaaagagatg ctccagcaca tatatctact
    19861 attggtgttt gttctatgac tgacatagcc aagaaaccaa ctgaaacgat ttgtgcacca
    19921 ctcactgtct tttttgatgg tagagttgat ggtcaagtag acttatttag aaatgcccgt
    19981 aatggtgttc ttattacaga aggtagtgtt aaaggtttac aaccatctgt aggtcccaaa
    20041 caagctagtc ttaatggagt cacattaatt ggagaagccg taaaaacaca gttcaattat
    20101 tataagaaag ttgatggtgt tgtccaacaa ttacctgaaa cttactttac tcagagtaga
    20161 aatttacaag aatttaaacc caggagtcaa atggaaattg atttcttaga attagctatg
    20221 gatgaattca ttgaacggta taaattagaa ggctatgcct tcgaacatat cgtttatgga
    20281 gattttagtc atagtcagtt aggtggttta catctactga ttggactagc taaacgtttt
    20341 aaggaatcac cttttgaatt agaagatttt attcctatgg acagtacagt taaaaactat
    20401 ttcataacag atgcgcaaac aggttcatct aagtgtgtgt gttctgttat tgatttatta
    20461 cttgatgatt ttgttgaaat aataaaatcc caagatttat ctgtagtttc taaggttgtc
    20521 aaagtgacta ttgactatac agaaatttca tttatgcttt ggtgtaaaga tggccatgta
    20581 gaaacatttt acccaaaatt acaatctagt caagcgtggc aaccgggtgt tgctatgcct
    20641 aatctttaca aaatgcaaag aatgctatta gaaaagtgtg accttcaaaa ttatggtgat
    20701 agtgcaacat tacctaaagg cataatgatg aatgtcgcaa aatatactca actgtgtcaa
    20761 tatttaaaca cattaacatt agctgtaccc tataatatga gagttataca ttttggtgct
    20821 ggttctgata aaggagttgc accaggtaca gctgttttaa gacagtggtt gcctacgggt
    20881 acgctgcttg tcgattcaga tcttaatgac tttgtctctg atgcagattc aactttgatt
    20941 ggtgattgtg caactgtaca tacagctaat aaatgggatc tcattattag tgatatgtac
    21001 gaccctaaga ctaaaaatgt tacaaaagaa aatgactcta aagagggttt tttcacttac
    21061 atttgtgggt ttatacaaca aaagctagct cttggaggtt ccgtggctat aaagataaca
    21121 gaacattctt ggaatgctga tctttataag ctcatgggac acttcgcatg gtggacagcc
    21181 tttgttacta atgtgaatgc gtcatcatct gaagcatttt taattggatg taattatctt
    21241 ggcaaaccac gcgaacaaat agatggttat gtcatgcatg caaattacat attttggagg
    21301 aatacaaatc caattcagtt gtcttcctat tctttatttg acatgagtaa atttcccctt
    21361 aaattaaggg gtactgctgt tatgtcttta aaagaaggtc aaatcaatga tatgatttta
    21421 tctcttctta gtaaaggtag acttataatt agagaaaaca acagagttgt tatttctagt
    21481 gatgttcttg ttaacaacta aacgaacaat gtttgttttt cttgttttat tgccactagt
    21541 ctctagtcag tgtgttaatc ttacaaccag aactcaatta ccccctgcat acactaattc
    21601 tttcacacgt ggtgtttatt accctgacaa agttttcaga tcctcagttt tacattcaac
    21661 tcaggacttg ttcttacctt tcttttctaa tgttacttgg ttccatgcta tacatgtctc
    21721 tgggaccaat ggtactaaga ggtttgataa ccctgtccta ccatttaatg atggtgttta
    21781 ttttgcttcc actgagaagt ctaacataat aagaggctgg atttttggta ctactttaga
    21841 ttcgaagacc cagtccctac ttattgttaa taacgctact aatgttgtta ttaaagtctg
    21901 tgaatttcaa ttttgtaatg atccattttt gggtgtttat taccacaaaa acaacaaaag
    21961 ttggatggaa agtgagttca gagtttattc tagtgcgaat aattgcactt ttgaatatgt
    22021 ctctcagcct tttcttatgg accttgaagg aaaacagggt aatttcaaaa atcttaggga
    22081 atttgtgttt aagaatattg atggttattt taaaatatat tctaagcaca cgcctattaa
    22141 tttagtgcgt gatctccctc agggtttttc ggctttagaa ccattggtag atttgccaat
    22201 aggtattaac atcactaggt ttcaaacttt acttgcttta catagaagtt atttgactcc
    22261 tggtgattct tcttcaggtt ggacagctgg tgctgcagct tattatgtgg gttatcttca
    22321 acctaggact tttctattaa aatataatga aaatggaacc attacagatg ctgtagactg
    22381 tgcacttgac cctctctcag aaacaaagtg tacgttgaaa tccttcactg tagaaaaagg
    22441 aatctatcaa acttctaact ttagagtcca accaacagaa tctattgtta gatttcctaa
    22501 tattacaaac ttgtgccctt ttggtgaagt ttttaacgcc accagatttg catctgttta
    22561 tgcttggaac aggaagagaa tcagcaactg tgttgctgat tattctgtcc tatataattc
    22621 cgcatcattt tccactttta agtgttatgg agtgtctcct actaaattaa atgatctctg
    22681 ctttactaat gtctatgcag attcatttgt aattagaggt gatgaagtca gacaaatcgc
    22741 tccagggcaa actggaaaga ttgctgatta taattataaa ttaccagatg attttacagg
    22801 ctgcgttata gcttggaatt ctaacaatct tgattctaag gttggtggta attataatta
    22861 cctgtataga ttgtttagga agtctaatct caaacctttt gagagagata tttcaactga
    22921 aatctatcag gccggtagca caccttgtaa tggtgttgaa ggttttaatt gttactttcc
    22981 tttacaatca tatggtttcc aacccactaa tggtgttggt taccaaccat acagagtagt
    23041 agtactttct tttgaacttc tacatgcacc agcaactgtt tgtggaccta aaaagtctac
    23101 taatttggtt aaaaacaaat gtgtcaattt caacttcaat ggtttaacag gcacaggtgt
    23161 tcttactgag tctaacaaaa agtttctgcc tttccaacaa tttggcagag acattgctga
    23221 cactactgat gctgtccgtg atccacagac acttgagatt cttgacatta caccatgttc
    23281 ttttggtggt gtcagtgtta taacaccagg aacaaatact tctaaccagg ttgctgttct
    23341 ttatcagggt gttaactgca cagaagtccc tgttgctatt catgcagatc aacttactcc
    23401 tacttggcgt gtttattcta caggttctaa tgtttttcaa acacgtgcag gctgtttaat
    23461 aggggctgaa catgtcaaca actcatatga gtgtgacata cccattggtg caggtatatg
    23521 cgctagttat cagactcaga ctaattctcc tcggcgggca cgtagtgtag ctagtcaatc
    23581 catcattgcc tacactatgt cacttggtgc agaaaattca gttgcttact ctaataactc
    23641 tattgccata cccacaaatt ttactattag tgttaccaca gaaattctac cagtgtctat
    23701 gaccaagaca tcagtagatt gtacaatgta catttgtggt gattcaactg aatgcagcaa
    23761 tcttttgttg caatatggca gtttttgtac acaattaaac cgtgctttaa ctggaatagc
    23821 tgttgaacaa gacaaaaaca cccaagaagt ttttgcacaa gtcaaacaaa tttacaaaac
    23881 accaccaatt aaagattttg gtggttttaa tttttcacaa atattaccag atccatcaaa
    23941 accaagcaag aggtcattta ttgaagatct acttttcaac aaagtgacac ttgcagatgc
    24001 tggcttcatc aaacaatatg gtgattgcct tggtgatatt gctgctagag acctcatttg
    24061 tgcacaaaag tttaacggcc ttactgtttt gccacctttg ctcacagatg aaatgattgc
    24121 tcaatacact tctgcactgt tagcgggtac aatcacttct ggttggacct ttggtgcagg
    24181 tgctgcatta caaataccat ttgctatgca aatggcttat aggtttaatg gtattggagt
    24241 tacacagaat gttctctatg agaaccaaaa attgattgcc aaccaattta atagtgctat
    24301 tggcaaaatt caagactcac tttcttccac agcaagtgca cttggaaaac ttcaagatgt
    24361 ggtcaaccaa aatgcacaag ctttaaacac gcttgttaaa caacttagct ccaattttgg
    24421 tgcaatttca agtgttttaa atgatatcct ttcacgtctt gacaaagttg aggctgaagt
    24481 gcaaattgat aggttgatca caggcagact tcaaagtttg cagacatatg tgactcaaca
    24541 attaattaga gctgcagaaa tcagagcttc tgctaatctt gctgctacta aaatgtcaga
    24601 gtgtgtactt ggacaatcaa aaagagttga tttttgtgga aagggctatc atcttatgtc
    24661 cttccctcag tcagcacctc atggtgtagt cttcttgcat gtgacttatg tccctgcaca
    24721 agaaaagaac ttcacaactg ctcctgccat ttgtcatgat ggaaaagcac actttcctcg
    24781 tgaaggtgtc tttgtttcaa atggcacaca ctggtttgta acacaaagga atttttatga
    24841 accacaaatc attactacag acaacacatt tgtgtctggt aactgtgatg ttgtaatagg
    24901 aattgtcaac aacacagttt atgatccttt gcaacctgaa ttagactcat tcaaggagga
    24961 gttagataaa tattttaaga atcatacatc accagatgtt gatttaggtg acatctctgg
    25021 cattaatgct tcagttgtaa acattcaaaa agaaattgac cgcctcaatg aggttgccaa
    25081 gaatttaaat gaatctctca tcgatctcca agaacttgga aagtatgagc agtatataaa
    25141 atggccatgg tacatttggc taggttttat agctggcttg attgccatag taatggtgac
    25201 aattatgctt tgctgtatga ccagttgctg tagttgtctc aagggctgtt gttcttgtgg
    25261 atcctgctgc aaatttgatg aagacgactc tgagccagtg ctcaaaggag tcaaattaca
    25321 ttacacataa acgaacttat ggatttgttt atgagaatct tcacaattgg aactgtaact
    25381 ttgaagcaag gtgaaatcaa ggatgctact ccttcagatt ttgttcgcgc tactgcaacg
    25441 ataccgatac aagcctcact ccctttcgga tggcttattg ttggcgttgc acttcttgct
    25501 gtttttcaga gcgcttccaa aatcataacc ctcaaaaaga gatggcaact agcactctcc
    25561 aagggtgttc actttgtttg caacttgctg ttgttgtttg taacagttta ctcacacctt
    25621 ttgctcgttg ctgctggcct tgaagcccct tttctctatc tttatgcttt agtctacttc
    25681 ttgcagagta taaactttgt aagaataata atgaggcttt ggctttgctg gaaatgccgt
    25741 tccaaaaacc cattacttta tgatgccaac tattttcttt gctggcatac taattgttac
    25801 gactattgta taccttacaa tagtgtaact tcttcaattg tcattacttc aggtgatggc
    25861 acaacaagtc ctatttctga acatgactac cagattggtg gttatactga aaaatgggaa
    25921 tctggagtaa aagactgtgt tgtattacac agttacttca cttcagacta ttaccagctg
    25981 tactcaactc aattgagtac agacactggt gttgaacatg ttaccttctt catctacaat
    26041 aaaattgttg atgagcctga agaacatgtc caaattcaca caatcgacgg ttcatccgga
    26101 gttgttaatc cagtaatgga accaatttat gatgaaccga cgacgactac tagcgtgcct
    26161 ttgtaagcac aagctgatga gtacgaactt atgtactcat tcgtttcgga agagacaggt
    26221 acgttaatag ttaatagcgt acttcttttt cttgctttcg tggtattctt gctagttaca
    26281 ctagccatcc ttactgcgct tcgattgtgt gcgtactgct gcaatattgt taacgtgagt
    26341 cttgtaaaac cttcttttta cgtttactct cgtgttaaaa atctgaattc ttctagagtt
    26401 cctgatcttc tggtctaaac gaactaaata ttatattagt ttttctgttt ggaactttaa
    26461 ttttagccat ggcagattcc aacggtacta ttaccgttga agagcttaaa aagctccttg
    26521 aacaatggaa cctagtaata ggtttcctat tccttacatg gatttgtctt ctacaatttg
    26581 cctatgccaa caggaatagg tttttgtata taattaagtt aattttcctc tggctgttat
    26641 ggccagtaac tttagcttgt tttgtgcttg ctgctgttta cagaataaat tggatcaccg
    26701 gtggaattgc tatcgcaatg gcttgtcttg taggcttgat gtggctcagc tacttcattg
    26761 cttctttcag actgtttgcg cgtacgcgtt ccatgtggtc attcaatcca gaaactaaca
    26821 ttcttctcaa cgtgccactc catggcacta ttctgaccag accgcttcta gaaagtgaac
    26881 tcgtaatcgg agctgtgatc cttcgtggac atcttcgtat tgctggacac catctaggac
    26941 gctgtgacat caaggacctg cctaaagaaa tcactgttgc tacatcacga acgctttctt
    27001 attacaaatt gggagcttcg cagcgtgtag caggtgactc aggttttgct gcatacagtc
    27061 gctacaggat tggcaactat aaattaaaca cagaccattc cagtagcagt gacaatattg
    27121 ctttgcttgt acagtaagtg acaacagatg tttcatctcg ttgactttca ggttactata
    27181 gcagagatat tactaattat tatgaggact tttaaagttt ccatttggaa tcttgattac
    27241 atcataaacc tcataattaa aaatttatct aagtcactaa ctgagaataa atattctcaa
    27301 ttagatgaag agcaaccaat ggagattgat taaacgaaca tgaaaattat tcttttcttg
    27361 gcactgataa cactcgctac ttgtgagctt tatcactacc aagagtgtgt tagaggtaca
    27421 acagtacttt taaaagaacc ttgctcttct ggaacatacg agggcaattc accatttcat
    27481 cctctagctg ataacaaatt tgcactgact tgctttagca ctcaatttgc ttttgcttgt
    27541 cctgacggcg taaaacacgt ctatcagtta cgtgccagat cagtttcacc taaactgttc
    27601 atcagacaag aggaagttca agaactttac tctccaattt ttcttattgt tgcggcaata
    27661 gtgtttataa cacttwgctt cacactcaaa agaaagacag aatgattgaa ctttcattaa
    27721 ttgacttcta tttgtgcttt ttagcctttc tgctattcct tgttttaatt atgcttatta
    27781 tcttttggtt ctcacttgaa ctgcaagatc ataatgaaac ttgtcacgcc taaacgaaca
    27841 tgaaatttct tgttttctta ggaatcatca caactgtagc tgcatttcac caagaatgta
    27901 gtttacagtc atgtactcaa catcaaccat atgtagttga tgacccgtgt cctattcact
    27961 tctattctaa atggtatatt agagtaggag ctagaaaatc agcaccttta attgaattgt
    28021 gcgtggatga ggctggttct aaatcaccca ttcagtacat cgatatcggt aattatacag
    28081 tttcctgttt accttttaca attaattgcc aggaacctaa attgggtagt cttgtagtgc
    28141 gttgttcgtt ctatgaagac tttttagagt atcatgacgt tcgtgttgtt ttagatttca
    28201 tctaaacgaa caaactaaaa tgtctgataa tggaccccaa aatcagcgaa atgcaccccg
    28261 cattacgttt ggtggaccct cagattcaac tggcagtaac cagaatggag aacgcagtgg
    28321 ggcgcgatca aaacaacgtc ggccccaagg tttacccaat aatactgcgt cttggttcac
    28381 cgctctcact caacatggca aggaagacct taaattccct cgaggacaag gcgttccaat
    28441 taacaccaat agcagtccag atgaccaaat tggctactac cgaagagcta ccagacgaat
    28501 tcgtggtggt gacggtaaaa tgaaagatct cagtccaaga tggtatttct actacctagg
    28561 aactgggcca gaagctggac ttccctatgg tgctaacaaa gacggcatca tatgggttgc
    28621 aactgaggga gccttgaata caccaaaaga tcacattggc acccgcaatc ctgctaacaa
    28681 tgctgcaatc gtgctacaac ttcctcaagg aacaacattg ccaaaaggct tctacgcaga
    28741 agggagcaga ggcggcagtc aagcctcttc tcgttcctca tcacgtagtc gcaacagttc
    28801 aagaaattca actccaggca gcagtaaacg aacttctcct gctagaatgg ctggcaatgg
    28861 cggtgatgct gctcttgctt tgctgctgct tgacagattg aaccagcttg agagcaaaat
    28921 gtctggtaaa ggccaacaac aacaaggcca aactgtcact aagaaatctg ctgctgaggc
    28981 ttctaagaag cctcggcaaa aacgtactgc cactaaagca tacaatgtaa cacaagcttt
    29041 cggcagacgt ggtccagaac aaacccaagg aaattttggg gaccaggaac taatcagaca
    29101 aggaactgat tacaaacatt ggccgcaaat tgcacaattt gcccccagcg cttcagcgtt
    29161 cttcggaatg tcgcgcattg gcatggaagt cacaccttcg ggaacgtggt tgacctacac
    29221 aggtgccatc aaattggatg acaaagatcc aaatttcaaa gatcaagtca ttttgctgaa
    29281 taagcatatt gacgcataca aaacattccc accaacagag cctaaaaagg acaaaaagaa
    29341 gaaggctgat gaaactcaag ccttaccgca gagacagaag aaacagcaaa ctgtgactct
    29401 tcttcctgct gcagatttgg atgatttctc caaacaattg caacaatcca tgagcagtgc
    29461 tgactcaact caggcctaaa ctcatgcaga ccacacaagg cagatgggct atataaacgt
    29521 tttcgctttt ccgtttacga tatatagtct actcttgtgc agaatgaatt ctcgtaacta
    29581 catagcacaa gtagatgtag ttaactttaa tctcacatag caatctttaa tcagtgtgta
    29641 acattaggga ggacttgaaa gagccaccac attttcaccg aggccacgcg gagtacgatc
    29701 gagtgtacag tgaacaatgc tagggagagc tgcctatatg gaagagccct aatgtgtaaa
    29761 attaatttta gtagtgctat cc
COVID-19分のページ内で、上記のような配列の記述は 10回登場し、そもそもの見方が素人ではわからない点は残念です。
このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事サイト内検索

最新記事

momokokko

ネットワーク屋のナレッジへようこそ!

[コンピュータ] ジャンルランキング

98位/11000

FC2ブログでランキングも簡単自動参加!